Pravidla soutěže

Pravidla soutěže vyhlášené s příspěvkem na Instagramové stránce SvětemVína.cz ze dne 29. 11. 2022 (dále jen „soutěž“). Tento článek je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento článek může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem/organizátorem soutěže je společnost SvětemVína.cz s.r.o. se sídlem Františka Křížka 10, 17000, Praha 7, IČO: 04352271, DIČ: CZ04352271 (dále jen „pořadatel“). Tato soutěž není organizována společností Meta Platforms a nijak s ní nesouvisí.

Odkaz na soutěž: <DOPLNIT>

1. Výhry jsou různá předplatná vína dle vlastního výběru z balíčků aktuálně zveřejněných na webu svetemvina.cz z podkategorie Selection (prodejní cena je těchto balíčků je minimálně 649 Kč / měsíc bez ceny za dopravu). První místo předplatné vína na půl roku z uvedených produktů, druhé a třetí místo je předplatné vína na čtvrt roku z výše uvedených produktů.

2. Soutěž trvá od momentu zveřejnění do 22. 12. 2022 23:59. Další den 23. 12. 2022 vyhlásíme vítěze na naší Instagramové stránce (dále jen „doba trvání soutěže“).

3. Registrace a soutěžní podmínky. Registrace do soutěže probíhá tak, že uživatel označí soutěžní příspěvek zveřejněný dne 29. 11. 2022 na Instagramové stránce SvětemVína.cz tzv. likem a vepíše komentář s označením svého přítele na Instagramum s obecným textem vyjadřujícím jaký balíček z nabízených produktů na webu svetemvina.cz by se uživateli líbil.

4. Vyhodnocení soutěže. Po konci soutěže vybere pracovník pořadatele 3 uživatele jako výherce nebo výherkyně, kteří splnili soutěžní podmínky. Vítěz/ka bude vyhlášen/a dne 23. 12. 2022 na Instagramové stránce SvetemVina.cz. Uživatelé, kteří vyhráli, mají poté čas do 4. 1. 2023 23:59 napsat soutěžní stránce SvětemVína.cz soukromou zprávu přes Instagram Direct Message nebo napsat na info@svetemvina.cz a k výhře se tak přihlásit k dohodě o dalším postupu. V případě, že tak neučiní, nárok na výhru 4.1.2023 23:59 zaniká a výhra propadá.

5. Soutěžící. Soutěžícím se může stát fyzická osoba nad 18 let, která zašle splní soutěžní podmínky, dá like příspěvku a vepíše komentář pod příspěvek soutěže, dle pravidel uvedených výše.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího.
Každý soutěžící může publikovat maximálně 10 „komentářů“ a tzv. „pozvánek“. Každý komentář do výše 10 ks je brán jako jedna účast v soutěži a zvyšuje šance na výhru.
Ze soutěže budou vyřazeny a odstraněny fotky porušující platné zákony a stejně tak příspěvky urážlivé, hanobící, nebo jinak porušující dobré mravy.

6. Všeobecná ustanovení. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného.
Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit.
Soutěžící výslovně souhlasí, že zapojením do soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v případě výhry na Instagramové a Facebookové stránce SvětemVína.cz.
Pokud soutěžící v rámci vyhlášené soutěže poskytl organizátorovi jakýkoli materiál, na nějž se vztahují, nebo by mohla vztahovat autorská práva (především fotografie, text, apod.), souhlasí s použitím a využitím těchto materiálů organizátorem a to především pro reklamní a marketingové účely a pro tyto potřeby může být tento materiál dodatečně dle potřeb organizátora upraven, doplněn, nebo použita jeho část.
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné.
Výherce nemá nárok na kompenzaci výhry formou peněz.
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Meta Platforms (Instagram, Facebook, aj.). Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms. Společnost Meta Platforms nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj s přáteli.


banner image

SvětemVína.cz
Každý měsíc vám vybereme a zašleme dvě skvělá vína až domů.